• *
  • *
  • *

Calandbrug - Rotterdam

Deze stalen hefbrug is onderdeel van de Betuweroute en vormt met 2x2 rijstroken en twee goederensporen een strategische verbinding tussen de Botlek en het Ruhrgebied. Door het intensieve en zware weg- en railverkeer en de sterke wind gingen er op de Calandbrug continu armaturen kapot. De brugwachter had dus onvoldoende zicht op de verkeersdeelnemers, wiens veiligheid in het geding was. Bovendien moest er voor het vervangen en onderhouden van armaturen complete wegafzettingen gemaakt worden. Dat is niet alleen zeer kostbaar voor RWS, omdat er op uurbasis telkens twee rijstroken afgezet moeten worden. Het veroorzaakt ook veel overlast voor de weggebruikers. RWS is op zoek gegaan naar een duurzamere oplossing en kwam terecht bij QL-verlichting dat onder andere wordt toegepast op boorplatforms. Deze moesten wel trillingsbestendig zijn. En inderdaad: in het verleden waren er op de Calandbrug altijd wel armaturen defect, maar nu niet meer. Begin 2008 zijn alle 30 armaturen integraal vervangen door de zwaarste uitvoering IQL-armaturen. Alles blijft branden en daarmee kan Rijkswaterstaat de veiligheid op de Calandbrug beter garanderen.